Değerli TOÇ BİR-SEN dostları;

Bu yılda siz çok kıymetli tarım-ormancılık hizmet kolu çalışanlarımızın güveni, desteği ve teveccühü ile yine yetkinin değişmeyen adı olduk. 

2001 yılında kararlılık, özveri ve inançla kurulan büyük TOÇ BİR-SEN ailesi olarak, bugün ilk günkü heyecanımızı yitirmeden, azmimizi, ilkeli ve onurlu duruşumuzu bozmadan, kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden, herkese saygı duyarak, sendikal yolculuğumuza yüksek özgüvenle, güçlü bir biçimde devam ediyoruz.

Değerli Dostlar;

Yetkiyi aldığımız 2007 yılından itibaren katıldığımız tüm Kurum İdari Kurulu, Yüksek İdari Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında, Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşme masalarında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda çalışanlarımızın ekonomik, sosyal, özlük, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için canla başla çalıştık. Sendikacılığın, emek ve ücret boyutunun yanında, “değerler sendikacılığı” boyutuyla da her daim milletin, medeniyet kodları ve iradesinin yanında yer aldık. Demokratik standartlarımızın yükseltilmesi ve Türkiye’mizin daha yaşanabilir bir ülke olması yolunda, her türlü darbe ve darbecilere boyun eğmeden, ev sahipliği yapmadan, onurumuzu çiğnetmeden, yılmadan ve yorulmadan, milletin hakkını, hukukunu, iradesini her platformda yetkili sendika olmanın sorumluluğu ve bilinciyle takatimizin son noktasına kadar savunduk.   

Destansı sendikal yolculuğumuzda bize duyulan güvenin eksilmeden devam etmesi, bize en yakın sendikanın üç katından fazla üye sayısına ulaşmamız, sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Bu onur tablosunun mutluluğu, onuru, gururu, bilinç ve sorumluluğu ile yetkimizin 7. yılında da her türlü tahriklere, iftiralara, iftiracılara, yıpratma ve yıldırmalara aldırmadan, prim vermeden, üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte her zaman olduğu gibi el ele, omuz omuza çalışmaya, direnmeye ve kazanmaya devam edeceğiz.

Kıymetli gönül dostları;

Başta, ilkeli ve onurlu duruşun, kararlılığın, birlik ve beraberliğin simgesi olan 36.769 siz saygıdeğer üyemize, büyük ve güçlü TOÇ BİR-SEN ailemizin hak arama mücadelesine emek ve gönül veren Şube - İl Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerine, Kadınlar ve Engelliler Komisyonlarımıza ve İşyeri Temsilcilerimize canı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.