Değerli TOÇ BİR-SEN dostları;

Bu yılda siz çok kıymetli tarım-ormancılık hizmet kolu çalışanlarımızın güveni, desteği ve teveccühü ile yine yetkinin değişmeyen adı olduk.