1-) Sözleşmeli Personelin Eş Ve Sağlık Durumu Nedeniyle Tayin İsteyebilmeleri Sağlandı

 

29 Mart 2009 Pazar Sayı: 27184 Bakanlık Kurulu kararı

Karar Sayısı: 2009/14799

Vizeli olduğu birimde en az bir yıl çalışmış olması, Geçiş yapacağı hizmet biriminde Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilir.

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi:

Mazeret süresince geçerli olmak üzere, Personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması.

Pozisyonun bulunduğu ilde ki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, Eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu Ana- Babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu.

2-) Sözleşmeli Personelin Giyim Yardımı Alması Sağlandı

31.12.2010 Tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete de Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, Emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır. Hükmü gereğince sözleşmeli personele giyim yardımı alması sağlanmıştır.

3-) Sözleşmeli Personelden Sözleşme İmzalama Dönemlerinde Alınan Damga Vergisi Kaldırıldı

25/02/2011 Tarih ve 27857 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı 83. Maddesi ile Damga vergisinden muaf tutuldular.

4-) Aile ve Çocuk Yardımları Sağlandı

25/02/2011 27587 (Mükerrer)  Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden Aile Yardımı Ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan her hangi bir ödemeden yararlanamayanlara Devlet Memurlarına verilen Aile Yardımı Ödeneği, Her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın Aynı usul ve Esaslar çerçevesinde Ödenir.

5-) Sözleşmeli Personele Kadro

04.06.2011 Tarih 27954 sayılı Mükerrer Resmi Gazete

6-) Sözleşmeli Personelin Ek Ödemeleri Artırılarak Emsali 4-A’lı Personelin Ek Ödeme Oranları İle Eşitlendi

02/11/2011 Tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete

7-) Sözleşmeli Personele Yiyecek Yardımı

2012 Yılı Toplu Sözleşme sürecinden sonra 01.06.2012 Tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete

8-) Sözleşmeli Personele İkinci Kez Kadro

02/08/2013 Tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete