Toç Bir-Sen olarak, 18/01/2015 tarihinde Ankara’da yapılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı’na katılanlara geçici görev yolluğunun ödenmesi hususunda bazı illerdeki birimlerin olumsuz cevap vermeleri üzerine,6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun “Muvakkat Vazife Harcırahı ve Yevmiye” başlıklı 14. Maddesi göz önünde bulundurularak, “Unvan Değişikliği Sınavı’na katılanlara geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğine ilişkin” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan görüş talep ettik.

Konuyla ilgili gelen cevap yazısında;

Unvan değişikliği amacıyla yapılan sınav için başka bir yere gönderilen Bakanlığımız Personeline; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 22. maddesinde belirtilen belgeler ve 27. maddesi (e) bendinde belirtilen sınav sonuç belgesi ile birlikte, 5018 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesindeki 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde başvurmaları halinde söz konusu yurt içi geçici görev yolluğunun ödenebileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu görüş yazısı için tıklayınız.