Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak, 4\B statüsünde sözleşmeli personel iken 4\A statüsüne atamaları yapılan TARGEL projesinde görev yapan veteriner hekimlerin, 2006\10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki (II) Sayılı cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden (8) inci maddesinde sayılan ilave özel hizmet tazminatından faydalanmaları ile ilgili bazı illerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na görüş sorulmuştur.

Konuyla ilgili olarak gelen cevap yazısında;

632 Sayılı KHK ile 6495 Sayılı Kanunun 9’uncu maddesi gereğince TAR-GEL Projesi kapsamında; 657 Sayılı Kanun’un 4\B statüsünde görev yaparken aynı Kanun’un 4\A statüsüne geçen ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerle ilgili 2006\10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki IV sayılı Cetvel’de belirtilen bölgelerde görev yapan veteriner hekimlere, (II) sayılı cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümü’nün 8’inci sırasında sayılan (%10 ve %5) ilave Özel Hizmet Tazminatı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 6360 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler de dikkate alınarak ödenebileceği görüşü bildirilmiştir.

Söz konusu görüş yazısı için tıklayınız.